Reduktori

ZUPČASTI I ZUPČASTO - NASADNI MOTORNI PRENOSNICI reduktori chiaravalli

    PRENOSNICI I MOTORNI PRENOSNICI
  • Zupčasti motorni prenosnici
  • Zupčasto-nasadni motorni prenosnici
  • Zupčasto-pužni motorni prenosnici
  • Varijatori
  • Specijalni prenosnici

ZUPČASTI I ZUPČASTO - NASADNI MOTORNI PRENOSNICI

reduktori chiaravalli

UVOD

Zupčasti i zupčasto-nasadni motorni prenosnici izrađeni na modularnoj koncepciji omogućuju optimalno rešavanje brojnih pogona raznih radnih mašina s niskim brzinama obrtanja, koji se više ne mogu optimalno rešavati primenom elektromotora.

Modularni sistem obezbe|uje veoma veliki broj varijanti prenosnika uz minimalan broj standardnih i tipskih komponenata i sklopova na kojima se sistem zasniva.

Svi ovi prenosnici se standardno proizvode i isporučuju kao zupčasti, zupčasto-nasadni ili kombinovani sa prigrađenim el. motorima ili ulaznim sklopovima.

Osnovna karakteristika ovih prenosnika je njihovo jednostavno povezivanje sa elektromotorima u vidu tzv. motornih prenosnika čime se postiže dobra saosnost ose elektromotora i ose prvog zupčanika što obezbeđuje dugotrajan i pouzdan rad prenosnika. Time se izbegava potreba vezivanja motora za temelj, čime se povećava kompaktnost.

Prenosnici se mogu isporučiti i bez elektromotora kao bezmotorni prenosnici, tako {to se osnovnom sklopu zupčastih ili nasadnih prenosnika na ulaznu stranu prigrađuje podsklop B, BT.

TEHNIČKA IZVEDBA

Kućišta prenosnika su od sivog liva, mehanički i termički su stabilna, prigušuju vibracije i konstruisana su za trajni režim rada. Njihovu veličinu odre|uje max. izlazni obrtni moment. Oblikovana su za izvedbe sa stopalima i bez stopala.

Zupčanici su izra|eni od legiranog čelika, struganjem i glodanjem (ili po potrebi rendisanjem). Termičkom obradom i brušenjem površina dobijaju željene karakteristike, {šo uz pažljivu izradu i stalnu kontrolu obezbe|uje visok kvalitet i pouzdanost različitih stepena prenosa (po standardnom redu R20/3).

Vratila prenosnika se proizvode od nelegiranog oplemenjenog čelika, što omogućuje najbolje osobine u pogledu čvrstoće, krutosti i žilavosti. Uležištenje je izvedeno s kotrljajnim ležajevima, što pojednostavljuje montažu i obezbe|uje visoku nosivost. Podmazivanje prenosnika bućkanjem omogućuje stvaranje uljnog sloja izme|u zubaca u zahvatu što eliminiše metalni dodir. Pored toga, ulje za podmazivanje odvodi toplotne gubitke na kućište i služi kao zaštita od korozije u radnom i neradnom stanju prenosnika.

Zaptivanje kao veoma važan segment pogonske sigurnosti izvedeno je s visokokvalitetnim osovinskim zaptivačima i zaptivnim kapama što onemogućuje curenje ulja i sprečava prodor prašine izvana u prenosnik.

Lakiranje i zaštita od korozije prenosnika standardno se izvodi temeljnom bojom a zatim završnim slojem laka Obrađene površine su zaštićene antikorozivnim tankim premazom. Na zahtev kupca je moguće izvesti i drugačije lakiranje i zaštitu.

SNAGE, OBRTNI MOMENTI I BRZINE OBRTANJA

Snage stepenovane po ISO 497/73 i obrtni momenti navedeni u tabelama za izbor, odnose se na standardnu izvedbu, standardne ambijentne uslove i standardno podmazivanje prenosnika odnosno motornih prenosnika.

Snage motora, navedene u tabelama, služe samo za orijentaciju. U svakom pojedinom slučaju primene odlučujući parametar je izlazni obrtni moment pri željenom izlaznom broju obrtaja.

STEPEN KORISNOG DEJSTVA

Stepen korisnog dejstva odrđ|en je prvenstveno gubicima zbog otpora kotrljanja zubaca i uležištenja. Zavisno od broja stepeni prenosnika, stepen korisnog dejstva osnovnog prenosnika je između 94 i 98%. U slučaju kombinovanja osnovnog i prigradnog prenosnika, stepen korisnog dejstva je u intervalu 85-92%.

MASE PRENOSNIKA

Obzirom da količina ulja zavisi od oblika ugradnje, mase prenosnika navedene u tabelama se odnose na motorne i bezmotorne prenosnike bez uljnog punjenja.

reduktorireduktori

Katalozi

chiaravalli_reduktori-_chc.pdf
reduktori_chiaravalli_chm.pdf

 

U našoj ponudi možete naći proizvode iz asortimana:

www.stmspa.com

www.chiaravalli.it

Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori
Reduktori