Elektromotori front

NAPON I UČESTANOST

Motori se standardno izrađuju za naznačeni napon mreže 3x400 V ± 10%, 50 Hz.
Motori snage do 1,5 kW spregnuti su u zvezdu (Y), a iznad u trougao (D).

MEHANIČKA ZAŠTITA

Mehanička zaštita motora je lP 55, čime je onemogućen prodor mlaza vode u istu.
Motori se proizvode u tri osnovna oblika izvedbe: lM B3 (IM1001), IM B5 (IM3001) i IM B14 (IM3601) - samo do osne visine 112.
Svi navedeni kao i ostali oblici motora su prema preporukama IEC 60034-7.

IZOLACIJA NAMOTAJA

Namotaji motora izvedeni su izolacijom klase "F". Ovaj sistem izolacije podnosi povišenje temperature od 105 K iznad temperature ambijenta od 40°C. Zagrevanje motora zadovoljava klasu izolacije B (80 K).

Elektromotori front