Pumpe za pitku vodu

Obodne i automatske pumpe Aquamat i Hidropak

Pumpe za pitku vodu koriste se za snabdevanje domaćinstava, manjih motela, ekonomija i sličnih potrošača pitkom i potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Crpe vodu iz bunara, cisterni i drugih vodozahvata.

Tip: 1.ASN 1.HSLN
protok: do 85 l/min do 85 l/min
napor: do 70 m do 45 m
max. usisna visina: do 7,5 do 7,5
dimenzije priključaka: R 1 1/4” R 1 1/4” i R 1”

 

Tip: sa injektorom
1.HSLN
protok: do 30 l/min
napor: do 45 m
max. usisna visina: 30 m
dimenzije priključaka: R 1 1/4” i R 1”

Automatske pumpe - HIDROPAK

Automatske pumpe HIDROPAK su namenjene za snabdevanje čistom pitkom i potrošnom vodom domaćinstava, vikendica, motela, farmi, a mogu se koristiti i za navodnjavanje. Mogu crpiti vodu iz bušenih, kopanih ili pobijenih bunara. Koriste se za plitke bunare dubine nivoa vode do 7,5 m, a sa injektorom za duboke bunare dubine nivoa vode do 30m.

Transportovana tečnost

Pumpa je namenjena za transport hladne čiste vode, sa količinom abrazivnih čestica do 25g/m3 i veličinom čestica do 0,04 mm.

Konstrukcija

Pumpe su obodne, jednostepene, monoblok izvedbe sa elektromotorom, tlačnom posudom i tlačnom sklopkom koja obezbeđuje automatski rad pumpe. Manometar služi isključivo za vizuelnu kontrolu rada pumpe. Pumpe se standardno izrađuju sa trofaznim i jednofaznim asinhronim elektromotorom.

  Materijali delova pumpe:
  • kućište pumpe:
  • sivi liv
  • kućište motora:
  • legura aluminijuma
  • osovina:
  • nerđajući čelik
  • obrtno kolo:
  • legura bakra
  Podaci za elektromotor
 • dvopolni jednofazni ili trofazni asinhroni motor
 • nazivni napon: 1x220V, 50Hz ili 3x380V, 50Hz
 • stepen mehaničke zaštite: IP54
 • klasa izolacije: F
 • zaštita: pumpe se isporučuju bez zaštite motora, pa je zaštitu neophodno izvesti sa motornom zaštitnom sklopkom

Standardi

Pumpe za domaćinstvo reda HIDROPAK su u kategoriji aparata za domaćinstvo. U skladu su sa direktivama Evropske zajednice i domaćim zakonodavstvom. Ispitane su i atestirane na bezbednost od strane Kvalitet Niš.

  Pumpe zadovoljavaju zahteve sledećih standarda:
 • EN 60335-1
 • EN 60335-2-41
 • EN 55014-1
 • EN 55014-2

usis: R 1 1/4"
potis: R 1"
do 70 l/min
do 45 m
1-4,5 bar
do 30 m
do 50oC

Automatske pumpe - HIDROPAK

OBODNE PUMPE AQUAMAT I AUTOMATSKE PUMPE HIDROPAK

Namena

Pumpe AQUAMAT su namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova.

Transportovana tečnost

Pumpa je namenjena za transport čiste vode, sa količinom abrazivnih čestica do 25g/m3 i veličinom čestica do 0,04mm.

Konstrukcija

Pumpe su obodne, jednostepene, horizontalne u monoblok izvedbi sa elektromotorom. Labav radijalni spoj osovine i obrtnog kola omogućuje samocentriranje položaja kola u odnosu na kućište. Zaptivanje kućišta pumpe izvedeno je pomoću mehaničkog zaptivača. Priključenje pumpi na cevovod ostvaruje se protuprirubnicom sa unutrašnjim cevnim navojem R 1 1/4", što omogućava laku i jednostavnu montažu i demontažu pumpe. Vitalni delovi pumpe su visokog kvaliteta koji obezbeđuje dug vek trajanja i siguran rad, praktično bez potrebe za održavanjem.

  Materijali delova pumpe:
  • kućište pumpe:
  • sivi liv
  • kućište motora:
  • legura aluminijuma
  • osovina:
  • nerđajući čelik
  • obrtno kolo:
  • legura bakra
  Tehnički podaci
 • protok: do 85 l/min
 • napor: do 70 m
 • ulazni pritisak: max 3 bar
 • izlazni pritisak: max 10 bar
 • temperatura vode: do 50oC

Pumpe AQUAMAT kod maksimalnog napora su opterećene maksimalnom snagom. Zato se dozvoljava njihova upotreba samo u dijagramu naznačenim granicama protoka i napora. U rad se upuštaju samo kod otvorenog potisnog voda (ukoliko nisu u sklopu sa tlačnom posudom).

  Podaci za elektromotor
 • dvopolni jednofazni ili trofazni asinhroni motor
 • nazivni napon: 1x220V ili 3x380V, 50Hz
 • stepen mehaničke zaštite: IP54
 • klasa izolacije: F
 • dozvoljena temperatura ambijenta: 40oC
 • zaštita: pumpe se isporučuju bez zaštite motora, pa je zaštitu neophodno izvesti sa motornom zaštitnom sklopkom

Standardi i znaci kvaliteta

Pumpe za domaćinstvo AQUAMAT su u kategoriji aparata za domaćinstvo. U skladu su sa direktivama Evropske zajednice i domaćim zakonodavstvom. Ispitane su i atestirane od strane Kvalitet Niš.

  Pumpe zadovoljavaju zahteve sledećih standarda:
 • EN 60335-1
 • EN 60335-2-41
 • EN 55014-1
 • EN 55014-2

OBODNE PUMPE AQUAMAT

Pumpe za pitku vodu